جستجو...
درباره آپنای

تنها مرکز برگزار کننده دوره کمک پرستاری یکساله در استان اصفهان

اطلاعیه ها
آموزش کمک پرستاری یکساله آغاز شد
ثبت نام
آپنای دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
درباره کمک پرستاری
شامل آموزشهای تئوری-عملی(3ماه)،کارآموزی(9ماه)