جستجو...

آشنایی با دوره

مقدمه

با توجه به نیاز مبرم به وجود نیروهای کمکی در کادر پرستاری و به منظور پوشش دادن بخشی از شرح وظایف پرستاران که قابل واگذاری به نیروهای کمکی می باشد و با هدف ساماندهی برنامه آموزش موجود تربیت کمک پرستار (Nursing Assistant) ضوابط و برنامه دوره از طریق معاونت محترم پرستاری  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه، تدوین و تصویب گردیده و از سوی بخش غیر دولتی واجد شرایط  اجرا می شود.

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور رفع کمبود نیروی انسانی در کادر پرستاری مبادرت به تربیت نیروهای کمکی در قالب Certified Nursing Assistant(CNA) و Licensed Practical nurse(LPN)  نموده اند. برای مثال در کشور امریکا ایالات کانزاس، کالیفرنیا و نوادا دوره آموزشی تربیت کمک پرستار با حداقل آموزش ۶۰ الی ۷۵ ساعت بصورت نظری و عملی و ما بقی بصورت کار آموزی برای مدت ۹ ماه الی یک سال اقدام نموده اند. در ایالت میشی گان برای آموزش کمک پرستاری برای مدت ۳۴ ساعت تدریس نظری ، ۵\۱۶ ساعت عملی و ۵\۲۴ ساعت آموزش بالینی جمعا به مدت ۷۵ ساعت اجرا می شود. در ترکیه برنامه آموزشی LVN  (Licensed Vocational Nurse) برای مدت ۹ ماه تا دو سال اجرا می شود. در این برنامه متقاضیان دارای مدرک دیپلم متوسطه بوده و در هنگام ثبت نام ارائه گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد ضروری است.  در انگلستان و استرالیا دوره آموزشی دو ساله LPN  برگزار می گردد با هدف ساماندهی برنامه آموزش موجود تربیت کمک پرستاران، ضوابط و برنامه دوره آموزشی کمک پرستاری یک ساله از طریق  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه، تدوین و تصویب گردیده و از سوی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (وابسته و غیر وابسته) اجرا می شود.

 

تعریف دوره

این دوره یکی از دوره های مهارتی زیر مجموعه پرستاری می باشد که از سه بخش آموزش نظری، عملی و کار آموزی بیمارستانی توسط مجری در مدت یک سال آموزش داده خواهد شد. و  منتج به ارائه گواهی نامه مربوطه مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  به فرا گیران خواهد شد. فرد آموزش دیده بعنوان کمک پرستاری یک ساله با گذراندن این دوره آموزشی تحت نظارت پرستاران اقدامات  ایمن و مؤثر را مطابق با شرح وظایف مصوب برای بیماران  انجام می دهند.

توجه:

در صورت موفقیت طول دوره آموزشی و امتحانات پایانی این شرکت تعهدی بر اشتغال افراد در هیچ یک از مراکز بهداشتی درمانی ندارد.

 

مشخصات دوره

نام دوره: یکساله مهارتی 

طول دوره و شکل نظام آموزشی براساس آئین نامه و ضوابط دوره یک ساله آموزش با رویکرد مهارت آموزی می باشدو  از سه بخش آموزش نظری، عملی و بالینی تشکیل می شود.

مدت آموزش نظری، عملی ۲/۵ ماه (دوماه و نیم) است.

مدت بالینی: ۹ ماه بر طبق جدول ب انجام می پذیرد.

۲ هفته پایانی دوره برای آمادگی فراگیران به منظور شرکت در آزمون نهایی در نظر گرفته شده است.

تعداد کل ساعات درس نظری و عملی بر اساس جدول ۱

تعداد ساعات درسی در این دوره ۳۰۰ ساعت است كه به شرح زیر می‌باشد:

دروس اختصاصی اجباری ۳۰۰ ساعت

 

 

 

جدول۱: دروس اختصاصی اجباری(core) برنامه آموزشی دوره کمک پرستاری یکساله (Nursing Assistant)

 

کد درس نام درس تعداد ساعات درسی پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی جمع
۰۱ آناتومی و فیزیولوژی ۱۶ ۲ ۱۸
۰۲ کمک­های اولیه و حمل بیماران ۸ ۱۰ ۱۸ ۰۱
۰۳ ایمنی بیمار و کنترل عفونت ۱۶ ۴ ۲۰ ۰۱و ۰۸
۰۴ اصول بکارگیری اقدامات پایه کمک پرستار (Nursing Assistant) ۶۶ ۵۰ ۱۱۶
۰۵ تغذیه و روش­های غذا دادن به بیماران ۲ ۴ ۰۴
۰۶ داروشناسی و روش­های تجویز دارو ۱۰ ۴ ۱۴
۰۷ اخلاق، ارتباطات و آشنایی با تشکیلات بیمارستان ۸ ۸
۰۸ آشنایی با اصول بهداشت عمومی در مراکز درمانی ۱۰ ۱۰
۰۹ اصطلاحات و اختصارات رایج در بیمارستان ۸ ۸
۱۰ روش­های ارائه خدمت به بیماران در بخش­های داخلی ۱۲ ۱۲ ۰۴
۱۱ روش­های ارائه خدمت به بیماران در بخش­های جراحی ۱۲ ۱۲ ۰۴
۱۲ روش­های ارائه خدمت به بیماران در بخش­های اورژانس ۱۲ ۱۲ ۰۴
۱۳ روش­های ارائه خدمت به بیماران در بخش­های روانی ۱۲ ۱۲ ۰۴
۱۴ روش­های ارائه خدمت به بیماران در بخش­های اطفال ۱۲ ۱۲ ۰۴
۱۵ روش­های ارائه خدمت به بیماران در بخش­های زنان ۱۲ ۱۲ ۰۴
۱۶ روش­های ارائه خدمت به بیماران در بخش­های اطاق عمل و کار در CSR ۱۲ ۱۲ ۰۴
جمع ۲۳۰ ۷۰ ۳۰۰

 

تعداد کل ساعات کار آموزی براساس جدول ۲ :

جدول ۲: دروس کارآموزی برنامه آموزش بالینی دوره کمک پرستاری یکساله (Nursing Assistant)

 

کد درس نام درس ساعت کارآموزی*
۱۰۱ آشنایی با بیمارستان ۳۰
۱۰۲ کارآموزی بخش­های داخلی ۱۵۰
۱۰۳ کارآموزی بخش­های جراحی ۱۵۰
۱۰۴ کارآموزی بخش­های اورژانس ۱۵۰
۱۰۵ کارآموزی بخش­های روانی ۱۵۰
۱۰۶ کارآموزی بخش­های اطفال ۱۵۰
۱۰۷ کارآموزی بخش­های زنان** ۱۵۰
۱۰۸ کارآموزی بخش­های اطاق عمل وCSR ۱۵۰
جمع ۱۰۸۰

* کارآموز می بایست هر روز ۶ ساعت و پنج روز در هفته در بخش ­های مرتبط زیر نظر مسئول دوره به کارآموزی بپردازد.

** کار آموزان مرد به جای این بخش در سایر بخش ها به کارآموزی می­ پردازند.

 

هدف

تربیت کمک پرستار (Nursing Assistant ) و ایجاد آمادگی لازم برای آنها جهت فعالیت در بیمارستان ها،مراکز بهداشتی و سایر مراکز مربوطه.

 

جایگاه یا جایگاه های شغلی فراگیران

در حرفه پرستاری اقدامات عملی و مراقبتی توسط کارشناسان پرستاری طراحی و توسط آنها اجرا می گردد. کمک پرستاران در اجرای این برنامه زیر نظر پرستار مسئول به انجام وظیفه ( اقدامات اولیه ) خواهند پرداخت. و  در تمام بخش های بیمارستانی به فعالیت می پردازند و در ساختار تشکیلاتی بیمارستان ها جایگاه خواهند داشت .
دانش آموختگان پس از پایان دوره، گواهی نامه کمک پرستاری یکساله که بطور مشترک توسط رئیس شورای آموزشی و مجری دوره صادر می گردد دریافت خواهند کرد. این گواهینامه مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و یکی از شرایط لازم را برای خدمت  در بیمارستان ها،مراکز بهداشتی وسایر مراکز مربوطه را فراهم میکند. این شرکت مسولیت برگزاری دوره و اعطای مدرک در صورت موفقیت طول دوره آموزشی و امتحانات پایانی دارد. و تعهدی بر اشتغال افراد فارغ التحصل را در هیج یک از مراکز بهداشتی درمانی ندارد.

نقش های فراگیران

  • کمک به فعالیت های روزمره زندگی بیماران از طریق غذا دادن به آن­ها، دادن غذا از طریق لوله معده، بلندکردن بیماران، جابجایی آن­ها در تخت و قرار دادن آن­ها در وضعیت مناسب، دادن آب و خوراکی­های مورد نیاز در بین وعده­های غذایی
  • ارائه مراقبت های کمکی شامل انما، پانسمان و بانداژ غیر استریل، آماده کردن محل عمل جراحی، کیف یخ، کیف آبگرم، حمام نشیمنگاه، و نصب نرده­های کنار تخت
  • حفظ و کنترل وضع بیمار از طریق چک کردن علایم حیاتی، وزن کردن بیمار اندازه گیری و گرفتن نمونه ادرار، و ثبت میزان مایعات خورده شده و دفع شده
  • تدارک راحتی بیمار با استفاده از امکانات بخش در حمل و نقل بیماران پاسخ دادن به زنگ بیماران و درخواست آنان؛ گزارش مشاهدات از بیمار به پرستار مسئول
  • کمک به نظافت شخصی بیماران با دادن لگن بیمار بستری، لوله ادراری، حمام، ماساژ، شستشوی سر، و اصلاح کمک به بیمار برای رفتن به دستشویی. کمک به دوش و حمام.
  • انجام اقدامات با رعایت قوانین و سلسله مراتب
  • حفظ ارزشهای سازمان و رازداری نسبت به اسرار بیماران
  • بروز رسانی دانش شغلی از طریق شرکت در فرصت های آموزشی
  • توجه: تزریقات و پانسمان از برنامه دوره آموزشی کمک پرستاری یکساله نمی باشد.

 

مدرک تحصیلی

شیوه ارزشیابی فراگیر

 

در حیطه شناختی: ارزشیابی فراگیر بصورت امتحان کتبی انجام می شود.

در حیطه روانی- حركتی: آزمون عملی مهارت کارآموز، با استفاده از چك لیست انجام می گیرد.

چگونگی حضور و غیاب آموزش گیرندگان

مدرس باید در هر جلسه برابر فرم حضور و غیاب نماید. غیبت در کلاس های نظری و کار آموزی موجب مردود شدن فراگیر خواهد شد. غیبت مجاز در کلاسهای درس نظری تا چهار هفدهم مانع از شرکت در امتحان نمی باشد اما مازاد بر آن موجب تجدید دوره میگردد. غیبت غیر مجاز در هر صورت موجب محروم شدن از شرکت در امتحان و کسب نمره صفر در کار آموزی می گردد.

امتحانات

۱- در پایان هر یك از دروس نظری امتحان آن درس توسط مدرس مربوطه بصورت كتبی بعمل آمده و نمره مربوطه در كارنامه متمركز فراگیر ثبت می گردد.

۲- در پایان دوره نظری و قبل از ورود فراگیران به كارآموزی امتحان نهائی بعمل می آید.

۳- سوالات امتحان نهائی بصورت متمركز تهیه و به مراكز ارسال می شود.

۴- مدیر مركز پس از تصحیح پاسخ نامه ها بر اساس كلید سوالات ، مستندات و مدارك مربوطه را به دبیرخانه تعاونی ارسال می نماید .

۵- ملاك قبولی در امتحان نهائی اخذ نمره ۱۲ از ۲۰ و یا ۶۰ از ۱۰۰ می باشد

۶- ارزشیابی فراگیران در كارآموزی با توجه به چك لیست ارزیابی فراگیردر محیط بالینی می باشد كه به مراكز ارسال می شود.

۷- ملاك قبولی در كارآموزی اخذ نمره ۱۴ از ۲۰ و یا ۷۰ از ۱۰۰ می باشد.

۸- چنانچه فراگیر موفق به كسب نمره قبولی در امتحان نهائی نگردید حداقل یك ماه بعد میتواند در امتحان نهائی بعدی شركت نماید.

۹- در صورت عدم موفقیت در امتحان نهائی دوم از دوره اخراج شده و حق هیچگونه اعتراضی ندارد ضمنا شهریه نیز عودت داده نخواهد شد.

۱۰- در صورتیكه در كارآموزی نمره كمتر از ۱۴ دریافت نمود دوره باید در همان بخش تكرار شود و در صورت عدم موفقیت ، از دوره اخراج شده و حق هیچگونه اعتراضی ندارد ضمنا شهریه نیز عودت داده نخواهد شد .

۱۱- ارزشیابی مدرسین باید فصلی یکبار توسط آموزش گیرندگان و بر اساس چک لیست انجام گیرد

۱۲- ارزشیابی فعالیت مركز باید شش ماه یکبار توسط آموزش گیرندگان و بر اساس چک لیست انجام گیرد.

۱۳- در صورتیكه فراگیر موفق به كسب نمره قبولی از امتحانات و كارآموزی نشد مردود تلقی شده و ثبت نام مجدد ایشان منوط به پرداخت مجدد شهریه می باشد .

 

شهریه و شیوه پرداخت

۱- هزینه ثبت نام مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که پرداخت یک سوم هزینه دوره آموزشی در هنگام ثبت نام (نقدا) الزامیست.

۲-ارائه دو فقره چک با فاصله زمانی ۳ ماهه.

* برای کلیه کسانی که کارت ایثارگری دارند یا از خانواده شهدا و ایثارگران هستند، مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال تخفیف منظور می شود.