جستجو...

ثبت نام

 مدارک مورد نیاز ثبت نام در دوره کمک پرستاری یکساله:

۱-اصل و کپی شناسنامه

۲-اصل و کپی کارت ملی

۳- ۳ قطعه عکس ۴*۳

۴- اصل و کپی مدرک دیپلم (گواهی نامه موقت پایان دوره تحصیلی متوسطه نیز مورد تایید است. حداقل معدل ۱۲).

نحوه ی پرداخت هزینه دوره آموزشی  

۱- هزینه ثبت نام مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که پرداخت یک سوم هزینه دوره آموزشی در هنگام ثبت نام (نقدا) الزامیست.

۲-ارائه دو فقره چک با فاصله زمانی ۳ ماهه.

* برای کلیه کسانی که کارت ایثارگری دارند یا از خانواده شهدا و ایثارگران هستند، مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال تخفیف منظور می شود

 

kkkkkk